Bücher und mehr bei
In Partnerschaft mit amazon
 
AMAZONE @ facebook

AMAZONE @ youtube

AMAZONE @ instagram


BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Ürünler


 • Gübreleme makinalarý • Zirai mücadele makinalarý • Toprak hazýrlama makinalarý • Merdaneler • Geleneksel ekim makinalarý • Pnömatik ekim makinalarý • Havalý hassas ekim makinalarý • peyzaj yapým ve þehir makinalarý • Kýþ uygulamalarý için serpme makinalarý


AMAZONE'ye hoþgeldiniz

Tarým ve þehir teknolojileri için tüm dünyadaki güçlü ortaðýnýz.

Halen bir aile þirketi olan ve merkez ofisi Osnabrück / Almanya'da bulunan AMAZONE-Group 1883 yýlýnda kurulmuþtur.

1500'ü aþkýn çalýþanýmýzla þunlarý üretiyoruz:

 • Toprak hazýrlama, gübreleme ve bitki koruma için zirai makinalar ve
 • Çim bakýmý ve kýþ uygulamalarý için þehir makinalarý.

AMAZONE dünya üzerindeki birçok ülkede pazarýnýn lideridir.Üretim programýmýzda kültüvatörler, diskharrowlar, hafif tip kesek ve sap parçalama makinalarý, aðýr tip anýz bozma makinalarý, merdaneler, ekim makinalarý, hassas ekim makinalarý, asýlýr tip ilaçlama makinalarý, çekilir tip ilaçlama makinalarý, asýlýr ve çekilir tip gübre serpme makineleri, çim biçme makinalarý ve kýþ uygulama makinalarý bulunmaktadýr.

AMAZONE size en iyi kaliteyi ve en son teknolojiyi makul fiyatlarla sunar.

 • Sales partner
 • Kutlucan
 • Kutlucan Bicerdöver ve Tractor San. Tic. Ltd. Sti.
  Istanbul Cad. Istanbul Carsisi No 48/19-20
  06060 Ankara
  Turkey
  Phone: +90 312 342 3123
  Fax: +90 312 342 3127
  E-Mail: kutlucan@kutlucan.com.tr  
  Web: www.kutlucan.com.tr